درباره مجموعه

یکی از شاخص‌های هولدینگ جئوسیلکرود شرکت زیر مجوعه‌ی آن تحت عنوان “Geosilk translations”  خدمات ترجمه به بیش از 50 زبان، که 500 گرجی مترجم و 800 مترجم و ویراستار خارجی را به هم کار میگیرد. این شرکت علاوه بر این خدمات مختلف دیجیتالی را ارائه می دهد.

مزیت این شرکت خدمات مترجمان متخصص در زمینه‌های مختلف است که ترجمه اسناد در مورد موضوعات مختلف توسط متخصصان در زمینه مربوطه را فراهم می کند. هر سند ترجمه شده توسط ناظر کیفیت و یک تصحیح‌کننده بررسی می شود.

 1. მთარგმნელობითი სერვისი

მასში ჩაშლილი სერვისები :

წერილობითი თარგმანი იქნება სათაურად  ხოლო ქვევით ქვეკატეგორიები იქნება :

 • დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება
 • იურიდიული თარგმნა
 • ტექნიკური თარგმნა
 • სამეცნიერო თარგმნა
 • სამედიცინო თარგმნა
 • ლიტერატურული თარგმნა
 • საიტის თარგმნა

ზეპირი თარგმანი

 • სინქრონული თარგმნა
 • თანმიმდევრული თარგმნა

სურდო თარგმანი/ზეპირი თარგმანი

 1. კორექტირება/რედაქტირება
 2. ტექსტის აკრეფა
 3. დაკაბადონება
 4. სკანირება და გაციფრულება
 5. ქოფირაითინგი, ბლოგები და საპრეზენტაციო ტექსტების მომზადება
 6. CV-ებისა და PowerPoint პრეზენტაციების აწყობა