ჩვენ შესახებ

წერილობითი თარგმანი

  • დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება
  • იურიდიული თარგმნა
  • ტექნიკური თარგმნა
  • სამეცნიერო თარგმნა
  • სამედიცინო თარგმნა
  • ლიტერატურული თარგმნა
  • საიტის თარგმნა

ზეპირი თარგმანი

  • თარგმნა
  • თანმიმდევრული თარგმნა

სურდო თარგმანი/ზეპირი თარგმანი

სურდო თარგმანი/ჟესტური ენა